Založit webové stránky nebo eShop
aktualizováno: 13.09.2017 13:26:54 

HASIČI CHRASTAVA

ZÁSAHY 2017
 

ZÁSAH č.35/2017 - TECHNICKÁ POMOC - 13.09.2017
Naše jednotka vyjela v ranních hodinách do ulice Lipová k otevření bytu, ve kterém se nacházela zraněná osoba. Po otevření dveří a předání osoby do péče ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+5)
                     - Záloha na základně - 2 hasičiZÁSAH č.34/2017 - POŽÁR - 12.09.2017
Jednotka vyjela do firmy Benteler k nahlášenému požáru v odsávacím zařízení. Po příjezdu na místo události provedla naše jednotka průzkum a rychlou likvidaci požáru pomoci vysokotlakého proudu. Na místě byli také jednotky HZS LK stanice Liberec, JSDHO Hrádek nad Nisou, JSDHO Machnín a JSDHO Stráž nad Nisou. Poté se jednotky vrátily zpět na své základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+5)
                     - Záloha na základně - 2 hasiči

 


ZÁSAH č.33/2017 - TECHNICKÁ POMOC - 03.09.2017
Jednotka vyjela do Pobřežní ulice v Chrastavě, kde se měl nacházet pes, který uvízl v propustku na vodu. Po průzkumu bylo nalezeno uhynulé zvíře asi kilometr po proudu v přilehlé řece. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+5)
                     - Záloha na základně - 2 hasiči

 ZÁSAH č.32/2017 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - 01.09.2017
Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS LK ze stanice Liberec k úniku nebezpečné látky na nájezdu na rychlostní silnici R35 směrem na Liberec. Po příjezdu jednotek na místo hasiči provedli průzkum a zasypali uniklou látku na komunikaci sorbentem a poté se obě jednotky vrátily zpět na své základny. 
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+2)
                      - Záloha na základně - 2 hasiči

 


ZÁSAH č.31/2017 - DOPRAVNÍ NEHODA - 28.08.2017
Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS LK ze stanice Liberec k dopravní nehodě dvou automobilů. K události došlo na rychlostní komunikaci R35 v úrovni Bílého Kostela nad Nisou. Naše jednotka byla po příjezdu na místo z důvodu dostatečných sil a prostředků odeslána zpět na základnu.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+2) 
                      - Záloha na základně: 1 hasič


ZÁSAH č.30/2017 - DOPRAVNÍ NEHODA - 20.08.2017
Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS LK ze stanice Liberec k dopravní nehodě osobního automobilu na rychlostní silnici R35 mezi Bílým Kostelem a Jítravou. Po příjezdu hasiči zabezpečili místo nehody a provedli zasypání velkého množství uniklých pohonných hmot. Po vyšetření nehody dopravní policií bylo místo předáno správci komunikace a poté se jednotky vrátily zpět na základny.
TECHNIKA - TA Toyota Hilux (1+2)
                       - 
CAS 32/6600/S3R (1+2)
 


ZÁSAH č.29/2017 - DOPRAVNÍ NEHODA - 18.08.2017
Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS LK ze stanice Liberec k dopravní nehodě osobního automobilu a motorkáře. Po příjezdu na místo hasiči zabezpečili místo nehody, provedli první předlékařskou pomoc jedné osobě a zabránili dalšímu úniku provozních kapalin z havarovaného motocyklu. Lehce zraněná osoba byla předána do péče ZZS.  Po vyšetření nehody dopravní policií byla komunikace zprůjezdněna a jednotky se vrátily zpět na své základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+2)
                      - Záloha na základně - 2 hasiči
 


ZÁSAH č.28/2017 - POŽÁR - 03.08.2017
Jednotka vyjela společně s profesionální jednotkou HZS LK a dobrovolnými kolegy z Hrádku nad Nisou a Bílého Kostela k požáru hromady dříví u rychlostní silnice R35 v úrovni Bílého Kostela. Jednotka prováděla na místě dodávku vody na požářistě a doplňování vody do dalších cisteren. Po lokalizaci a likvidaci požáru se jednotky vrátily zpět na základny.
TECHNIKA - CAS 32/6600/S3R (1+1)
                      - Záloha na základně - 1 hasič
 


ZÁSAH č.27/2017 - DOPRAVNÍ NEHODA - 02.08.2017
Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS LK ze stanice Liberec k dopravní nehodě dodávky a nákladního vozidla do Nádražní ulice. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu bylo zabezpečeno místo nehody a provedeno protipožární opatření. Uniklé provozní kapaliny byly zasypány sorbentem. Na místě se nacházela jedna osoba v šoku, která byla předána k vyšetření ZZS. Po vyšetření nehody dopravní Policií se jednotka vrátila zpět na základnu.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+4)
                      - Záloha na základně - 1 hasič
 


ZÁSAH č.26/2017 - TECHNICKÁ POMOC - 28.07.2017
Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS LK ze stanice Liberec k odstranění spadlého stromu z řeky Jeřice který dále hrozil poškozením mostu. Po příjezdu byl strom za pomoci motorové pily a navijáku odstraněn z koryta řeky. Poté se jednotky vrátily zpět na základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+1)
 


ZÁSAH č.25/2017 - DOPRAVNÍ NEHODA - 15.07.2017
Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS LK ze stanice Liberec k dopravní nehodě motorkáře na rychlostní silnici R35 u obce Bílý Kostel nad Nisou. Po příjezdu na místo bylo zabezpečeno místo dopravní nehody a byla provedena první předlékařská pomoc zraněné osobě. Po příjezdu ZZS byl pacient předán do jejich péče a poté byl letecky transportován na traumacentrum liberecké nemocnice. Po vyšetření nehody dopravní policií se jednotka vrátila zpět na základnu.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+4)
 


ZÁSAH č.24/2017 - TECHNICKÁ POMOC - 13.07.2017
Jednotka vyjela k nahlášenému pádu stromu na autobusovém nádraží v Chrastavě. Strom byl za pomoci motorových pil odstraněn a byla zprůjezdněna komunikace. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+5)
                      - Záloha na základně - 1 hasič

 


ZÁSAH č.23/2017 - DOPRAVNÍ NEHODA - 11.07.2017
Jednotka vyjela 11.07.2017 k dopravní nehodě do Mníšku. Po příjezdu na místo události naše jednotka společně s HZS SŽDC Liberec provedla protipožární opatření a dále prováděla kyvadlové řízení dopravy. Poté se jednotky vrátily na své základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+5)

 


ZÁSAH č.22/2017 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - 10.06.2017
Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS LK ze stanice Liberec k úniku nebezpečné látky na nájezdu na rychlostní silnici R35 směrem na Liberec. Po příjezdu jednotek na místo hasiči zasypali uniklý olej na komunikaci sorbentem a poté se obě jednotky vrátily zpět na své základny. 
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+2)
 


ZÁSAH č.21/2017 - TECHNICKÁ POMOC - 31.05.2017
Jednotka byla vyslána k otevření bytu do Školní ulice. Protože se v bytě měla nacházet starší osoba, u které bylo podezření na umrtí. Hasiči nouzově otevřeli dveře za pomoci speciálního nářadí a v bytě našli osobu bez známek života a lékař konstatoval smrt. Po předání místa Policii ČR se jednotka vrátila zpět na základnu. 
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+5)
 


ZÁSAH č.20/2017 - TECHNICKÁ POMOC - 31.05.2017
Jednotka vyjela k odstranění nebezpečných stromů do části obce Chrastava - Vysoká. Stromy hrozily pádem na komunikaci, proto hasiči za pomoci motorové pily nebezpečné stromy odstranily. Po likvidaci se vrátila jednotka zpět na základnu.
TECHNIKA - TA Toyota Hilux (1+1)
 


ZÁSAH č.19/2017 - TECHNICKÁ POMOC - 31.05.2017
Jednotka byla vyslána do Pobřežní ulice k odstranění nebezpečného stromu, který byl silným větrem poškozen. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu, byla na místo vyžádána také naše výšková technika. Hasiči za pomoci motorové pily odrstranili strom z pracovního koše plošiny a poté se vrátili na základnu.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+3)
                     - MP 13 Avia (1+1)
 


ZÁSAH č.18/2017 - TECHNICKÁ POMOC - 30.05.2017
Jednotka vyjela do Nádražní ulice k odstranění spadlého stromu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se strom nachází přes komunikaci a ta je neprůjezdná. Hasiči za pomoci motorové pily odstranili strom z komunikace a poté se vrátili zpět na základnu. 
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+4)
                     - Záloha na základně - 2 hasiči 


ZÁSAH č.17/2017 - POŽÁR - 29.05.2017
Jednotka byla společně s dalším větším počtem jednotek vyslána k požáru průmyslového objektu Severochema do Liberce. Po příjezdu na místo naše jednotka prováděla hasební zásah a ochlazování přilehlých nádrží s nebezpečnými látkami. Zásah byl prováděn v  dýchacích přístrojích. Dále naše jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody naší cisternou. Po lokalizaci požáru byla jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na základnu.  
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+2)
                     - Záloha na základně - 2 hasiči 


ZÁSAH č.16/2017 - POŽÁR - 05.05.2017
Jednotka vyjela v brzkých ranních hodinách společně s jednotkou HZS LK ze stanice Liberec k nahlášenému požáru odpadu do části obce Horní Vítkov. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu hasiči zjistili, že hoří stržená střecha a odpad z přilehlého domu. Hasiči použili na likvidaci požáru jeden proud ,,C,, . Po likdivaci se jednotky vrátily zpět na základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+5)
                      - DA Mercedes Benz (1+1)
                     - Záloha na základně - 2 hasiči ZÁSAH č.15/2017 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - 29.04.2017
Jednotka vyjela k nahlášenému úniku nebezpečné látky na pozemní komunikaci do Horního Vítkova. Společně s naší jednotkou vyrazila na místo také jednotka profesionálních kolegů z Liberce. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu hasiči zasypali cca 1km dlouhou olejovou skvrnu na komunikaci. Poté se obě jednotky vrátily zpět na své základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+3)ZÁSAH č.14/2017 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - 07.04.2017
Jednotka vyjela k nahlášenému úniku nebezpečné látky do Nádražní ulice v Chrastavě. Průzkumem na místě události byla zjištěna olejová skvrna v délce cca 300 metrů. Hasiči provedli zasypání skvrny sorbentem a po předání místa správci komunikace se vrátili na základnu.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+5)

 


ZÁSAH č.13/2017 - SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS - 03.04.2017
Jednotka byla na žádost ZZS Liberec vyslána do Frýdlantské ulice, zde bylo potřeba pomoci snést pacienta z druhého patra domu do sanitního vozu. Naše jednotka společně s jednotkou HZS LK ze stanice Liberec provedla transport pacienta a poté se jednotky vrátily zpět na základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+2)
                     - Záloha na základně - 1 hasič

 


ZÁSAH č.12/2017 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - 25.03.2017
Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS LK ze stanice Liberec k nahlášenému úniku plynu v uzavřených prostorech do Soudní ulice v Chrastavě. Po příjezdu na místo události již zasahovala hlídka Policie ČR, která provedla násilný vstup do objektu. Poté bylo provedeno odvětrání prostor bytu a následně se jednotky vrátily zpět na své základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+4)

 


ZÁSAH č.11/2017 - ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - 17.03.2017
Jednotka vyjela společně s profesionální jednotkou podniku HZS SŽDC Liberec k otevření uzavřených prostor do ulice Turpišova. Po příjezdu na místo hasiči otevřeli vchodové dveře a následně asistovali ZZS s transportem pacienta do sanitního vozu. 
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+4)
 


ZÁSAH č.10/2017 - PLANÝ POPLACH - 12.03.2017
Jednotka byla vyslána společně s profesionální jednotkou z Liberce a dobrovolnými kolegy z Bílého Kostela nad Nisou k nahlášenému požáru hromady listí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované pálení na jedné ze zahrad. Jednotky na místě nezasahovaly a událost byla překlasifikována na planý poplach. 
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+4)


ZÁSAH č.9/2017 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - 07.03.2017
Jednotka vyjela společně s profesionální jednotkou z Liberce k úniku oleje na silnici před sjezdem na Chrastavu. Hasiči provedli zasypání nebezpečné látky sorbentem a dále zamezili úniku do vodního toku řeky Jeřice. Poté se obě jednotky vrátily na své základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+2)


ZÁSAH č.8/2017 - DOPRAVNÍ NEHODA - 06.03.2017
Jednotka vyjela společně s profesionálními jednotkami z Liberce a z Jablonného v Podještědí k dopravní nehodě dvou vozidel. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu jednotka provedla protipožární opatření, zajištění místa nehody, řízení dopravy a poté osvětlovala místo nehody a asistovala Policii ČR při vyšetřování nehody. Po vyšetření nehody jednotka provedla úklid vozovky a asistenci při naložení vozidla na odtahovou službu. 
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+3)
                      - TA Toyota Hilux (1+2)ZÁSAH č.7/2017 - TECHNICKÁ POMOC - 02.03.2017
Jednotka byla povolána k odstranění nebezpečného stromu do části obce Horní Vítkov. Spolu s naší jednotkou vyjela na místo také automobilová plošina AP 27 ze stanice profesionálních hasičů z Liberce. Po příjezdu a provedení průzkumu byl strom, který hrozil pádem na komunikaci postupně odstraněn z koše automobilové plošiny. Jednotky se poté vrátily zpět na základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+4)


ZÁSAH č.6/2017 - DOPRAVNÍ NEHODA - 24.02.2017
Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS LK k dopravní nehodě, která se stala na nájezdu na silnici R35 ve směru na Liberec. Po příjezdu na místo události bylo zajištěno místo nehody a odpojen akumulátor na havarovaném voze. Únik provozních kapalin z automobilu se nepotvrdil a proto se jednotky po předání místa nehody Policii ČR vrátily zpět na své základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+3)ZÁSAH č.5/2017 - TECHNICKÁ POMOC - 22.02.2017
Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS LK do Andělské Hory k odstranění stromu který byl zaklíněn v řece o mostní konstrukci. Po příjezdu a provedení průzkumu byl strom za pomoci navijáku na naší cisterně vytažen z vody. Poté se jednotky vrátily zpět na své základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+4)
                     - Záloha na základně - 1 hasičZÁSAH č.4/2017 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - 04.02.2017
Jednotka vyjela na žádost Městské Policie Chrastava k úniku nafty do ulice Polní. Po příjezdu na místo hasiči provedli likvidaci nebezpečné látky za pomoci sorpční drtě a poté se vrátili zpět na základnu.
TECHNIKA - TA Toyota Hilux (1+1)
                     - Záloha na základně - 2 hasiči


ZÁSAH č.3/2017 - DOPRAVNÍ NEHODA - 25.01.2017
Jednotka vyjela k dopravní nehodě nákladního automobilu na silnici R35 směrem z Bílého Kostela nad Nisou na Jitravu. Po příjezdu na místo hasiči provedli průzkum, tím bylo zjištěno, že se vozidlo nachází částečně na komunikaci a částečně v příkopu. Po příjezdu jednotky HZS LK bylo velitelem zásahu rozhodnuto, že vozidlo bezprostředně neohrožuje silniční dopravu. Místo bylo tedy předáno Policii ČR a hasiči se vrátili na své základny. Nákladní automobil poté vyprostila soukromá asistenční firma.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+3)
                     - Záloha na základně - 2 hasiči


ZÁSAH č.2/2017 - DOPRAVNÍ NEHODA - 20.01.2017
Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu do ulice Nádražní. Osobní automobil zde narazil do plynové přípojky a došlo k poškození. Hasiči po příjezdu provedli průzkum a zjistili, že v osobním autě nedošlo ke zranění a dále zjistili drobný únik plynu z přípojky. Na místo byl povolán pracovník plynárenské společnosti, který únik zastavil a jemuž bylo místo předáno. Na místě zasahovala také jednotka HZS LK.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+3)
 

ZÁSAH č.1/2017 - DOPRAVNÍ NEHODA - 18.01.2017
Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě osobního automobilu na silnici R35 v úrovni Bílého Kostela nad Nisou. Na místo vyjela také jednotka HZS LK ze stanice Liberec. Průzkumem na místě události bylo zjištěno, že osobní vozidlo se nachází mimo komunikaci na střeše. Ve vozidle cestovala jedna osoba, ta byla po příjezdu již mimo vozidlo. Hasiči podali zraněné osobě první předlékařskou pomoc a poté byla předána do péče ZZS. Jednotky se poté vrátily na své základny.
TECHNIKA - CAS 20/S2R (1+3)
                     - Záloha na základně - 1 hasič


               

TOPlist