Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 15.01.2019 15:34:47 

HASIČI CHRASTAVA

 
PF 2019 
 
 
Vážení kolegové hasiči, kamarádi, spoluobčané a příznivci. Děkujeme za přízeň, kterou jste našemu sboru věnovali a chtěli bychom všem popřát hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2019. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STROMEČEK SE ROZSVÍTIL
 
V neděli 2. prosince 2018 jsme připravili rozsvícení stromečku před hasičskou zbrojnicí. Vedoucí mládeže připravili pro spoluobčany program s dětmi a dospělí připravili občerstvení pro naše spoluobčany.  Doufáme, že se akce spoluobčanům líbila a příští rok se opět naší akce zúčastní.
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LIBERECKÝ KRAJ POMÁHÁ

Po celý rok hasičské děti připravujeme na jednotlivé disciplíny požárního sportu a hry "Plamen". S tím souvisí i materiální vybavení. Mimo pomoci od Města Chrastavy se nám dostává pomoci i od Libereckého kraje formou dotací.

V roce 2018 jsme se zaměřili na výcvik disciplíny "Požární útok CTIF". Při přípravě výcviku jsme zjistili, že potřebné džberové stříkačky nejsou funkční a je potřeba zajistit nové. Pomohl Liberecký kraj. 

Z podpory Libereckého kraje se podařilo zajistit další výlety a exkurze pro naší mládež, které měly dětem představit práci Integrovaného záchranné systému a poskytnout jim nové poznatky. 

Děti vedeme ke spolupráci a zodpovědnosti, nejenom za materiál. Stále se snažíme dovybavovat dětské vybavení, abychom zplnohodnotili přípravu na závody. Pořádáme různé akce pro veřejnost (například rozsvěcení vánočního stromu, spoluorganizace Chrastavských slavností nebo pouti), pro obyvatele DPS (vánoční besídky dětí) a další akce.

Díky dotacím od Libereckého kraje jsme mohli opět podpořit a zlepšit práci s naší mládeží.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuality 

Pojďte oslavit první adventní neděli společně s hasiči

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSLEDNÍ SOUTĚŽ V LETOŠNÍM ROCE
 
V sobotu 24. 11. 2018 se na závěrečnou soutěž sezóny O předvánočního kapra, pořádanou OSH Liberec ve Vratislavicích nad Nisou, vypravilo jak ženské, tak mužské družstvo hasičů z Chrastavy. Tato soutěž je od ostatních odlišná nejenom způsobem provedení, ale také cenou pro vítěze. 
Družstva musí dopravit veškerý materiál na základnu na vozíku a připravit dopravní a útočné vedení se třemi proudy, pokus ukončuje velitel družstva odpojením všech proudnic a jejich dopravením zpět na vozík. Čas je měřen od nakládání materiálu po odložení proudnic. Mužské družstvo skončila na 5. místě a tým žen na 6. místě. 
 
D. Reslová
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPREZENTANTI DOROSTU
 
Reprezentanti SDH Chrastava v kategorii dorostenců jsou letos již tři. Všichni tři vyrazili v sobotu 3. 11. 2018 do Heřmanic zúčastnit se závodu požárnické všestrannosti, při kterém plní disciplíny na čtyř kilometrovém okruhu. Mezi tyto disciplíny patří střelba ze vzduchovky, šplh na laně, základy první pomoci, topografie a další. 
Jirka Hájek se v kategorii starší dorost umístil na 7. místě a Petr Málek se ve své kategorii umístil také na sedmém místě. Reprezentantka Anička Machatá na své první dorostenecké soutěži nechala všechny soupeřky za sebou a doběhla si pro 1. místo své kategorie!
 Tento výsledek je skvělým odrazovým můstkem do jarního kola, přejeme hodně úspěchů i tam! Gratulujeme! 
 
D. Reslová
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KDYŽ SE DŘINA NA TRÉNINKU VYPLÁCÍ 

V sobotu 13.10. 2018 proběhlo obvodové kolo hry Plamen v závodu požárnické všestrannosti, soutěž tentokrát uspořádali machnínští hasiči. Na pětičlenné hlídky čekalo na trati šest stanovišť s úkoly- střelba ze vzduchovky, překonání lana, základy zdravovědy, požární ochrana, uzlování a topografie. 
Závodu se celkově zúčastnilo 22 družstev v kategorii mladší žáci a 16 týmů v kategorii starší žáci. Chrastavští mladí hasiči předvedli, že se na závod dobře připravili a dřina na každém tréninku se vyplatila! Mladší žáci ve své kategorii vybojovali neuvěřitelné 2. a 4. místo! Družstvo starších také závodilo na plno a přivezlo domů 8. a 12. místo. 
Gratulujeme ke skvělým výsledkům a děkujeme dětem za jejich píli a nasazení! Je to skvělý výkon každého z Vás! 
 
D. Reslová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMÁHÁM PROTOŽE CHCI, aneb PROJEKT 72 HODIN 
 
Projekt 72 hodin je dobrovolnická akce trvající tři dny. Během těchto 72 hodin (od čtvrtka 10. října 2018 od 12:00 do neděle 14. října 2018 do 12:00), a zároveň jakkoliv dlouho, dobrovolníci pomáhají dobrovolnickými aktivitami. 
I mladí hasiči v Chrastavě se do projektu zapojili, tentokrát v nepříjemném počasí pomáhali odvážlivci z družstva pohárových soutěží pod vedením Šárky Kolnerové. V neděli 14. 10. 2018 vyrazili uklízet sídliště Střelecký Vrch, jeho hriště a přilehlé okolí. 
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a budeme se těšit na příští ročník. Více o projektu na www.72hodin.cz 
 
D. Reslová
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MLADÍ HASIČI NA MNÍŠECKÉM KOLEČKU 
 
V sobotu 6. 10. 2018 jeda pětičlenná hlídka Plameňáků vyrazila na soutěž Mníšecké kolečko. Na trati dlouhé zhruba dva kilometry plnily spoustu disciplín - střelbu ze vzduchovky, uzlování, zdravovědu a další. Tato hlídka si doběhla pro bramborové 4. místo a stupně vítězů jim unikly jen o vlásek. 
 
D. Reslová
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
CHRASTAVŠTÍ BORCI NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
 
V sobotu 6. 10. 2018 se v Domažlicích konalo III. Mistrovství České republiky v disciplínách TFA pro dobrovolné hasiče. Mistrovství se zúčastnilo 14 krajů. Liberecký kraj také vyslal své reprezentanty. Družstvo tvořili dva hasiči z SDH Lužec, jeden z SDH Těpěře a dva závodníci z Chrastavy - otec se synem Ladislav a Vladimír Židlický. Závodníci byli hodnoceni v rámci tří kategorií- do 34 let, nad 35 let a celá družstva. 
Mistrovství je závod, který je rozdělen do 4 úseků, jejich časy se sčítají a trať je postavena tak, aby mohli soutěžit dva závodníci najednou. V prvním úseku závodník roztahuje 2x 60m hadic a motá 2x 20m hadice, v druhém úseku závodník provede 80 úderů kladivem v hummerboxu, překoná tunel s dvacetikilovým závažím, transportuje figurínu a překoná 3m vysokou bariéru. Třetí úsek se skládal z dopravení 4 kusů žebříků k lešení, o které je opře, vystoupá po lešení, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno, sestoupí na zem a provede připojení proudnice na čerpadlo. V posledním úseku bylo úkolem zdolat 192 schodů do věže kostela, kde závodník vypíná časomíru. 
Pouze dokončit tento nesmírně náročný závod je obrovský úspěch, Vladimír jej dokončil na 29. místě ve své kategorii. Ladislav bohužel nedokončil a umístil se na nehodnoceném 16. místě v kategorii nad 35 let. 
Protože nedokončili i další dva závodníci, Liberecký kraj nebyl za družstva hodnocen.
Gratulujeme všem, kteří se odvážili účastnit se tohoto velmi náročného závodu. Máte náš obdiv! 
 
Reslová 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PILÍNKOVSKÝ PLAMÍNEK
 
V sobotu 15. 9. 2018 se v Pilínkově sešla družstva mladých hasičů, aby si zasoutěžila v požárním útoku. Chrastavu jelo reprezentovat jedno družstvo mladších žáků. To si odvezlo zasloužené medile za 12. místo. 
Nakonec i vedoucí mladých hasičů předvedli, že děti neučí něco, co sami neumí a zaběhli si také požární útok. Gratulujeme! 
 
D. Reslová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLIKACE KE 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU V CHRASTAVĚ DOSTUPNÁ V MĚSTSKÉM INFOCENTRU CHRASTAVA

Pokud jste zájemci o historii, máte možnost zakoupit si publikaci ke 150. výročí hasičského sboru v Městském Infocentru Chrastava na náměstí 1. máje. Publikace obsahu 30 stran chronologicky seřazeného textu o vzniku sboru a jeho vývoji až do roku 2018 a dále obsahuje 50 stran obrazové části, která začíná zápisem z jednání občanů Chrastavy o vzniku sboru z roku 1867 a dále pokračuje dokumenty a fotografiemi z historie sboru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chrastavští hasiči nad 40. let nepatří do důchodu

Dne 15.9.2018 se v odpoledních hodinách konal, v Liberci - Pilínkově, Memorial Luboše Petáka - soutěž dobrovolných hasičů nad 40. let. Soutěž se skládá z požárního útoku (dle "bojového řádu") a tajné disciplýny, letos na téma "Den zlobivého dítěte" (v roce 2017 se konala soutěž v Chrastavě a tajná disciplína byla "Důchodcův den"). Našemu smíšenému družstvu se podařilo získat krásné 3. místo. Gratulujeme našim starším kolegům ke skvělému výkonu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obhajoba "Putovního poháru Dolního Sedla"

Dne 15.9.2018 se v dopoledních hodinách konala v Dolním Sedle u Hrádku nad Nisou soutěž požárních družstev. Jednalo se o "putovní pohár". V roce 2017 byli absolutními vítězi hasiči z Chrastavy. Hasičky z Chrastavy skončily na 1. místě. Muži skončili na místě druhém (družstvo doplněno kolegy z Hrádku nad Nisou). Soutěžilo se v požárním útoku a tajné disciplíně. Putovní pohár si nakonec odvezlo družstvo z Nové Vsi. Děkujeme všem zúčastněným za jejich skvělé výkony.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chrastavští hasiči se probojovali na MČR v TFA dobrovolných hasičů

Někteří členové sboru (V. Židlický, L. Židlický, M. Černá a další) se pravidelně účastní soutěží v TFA, tato pravidelná účast dovedla naše členy, Ladislava Židlického a Vladimíra Židlického, jako členy reprezentace na  v disciplínách TFA dobrovolných hasičů, které se bude konat 06.10. 2018 v Domažlicích, kde budou zastupovat Liberecký kraj. Liberecký kraj budou dále zastupovat i další hasiči z jiných sborů - Michal Fabián, Daniel Vrátný a Norbert Ebert. Pokud budete 06.10.2018 mít čas a pojede do Domažlic nebo kolem, zastavte se podpořit tyto skvělé hasiče.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na výstavu do Městského muzea

Od 1. září 2018 do poloviny listopadu 2018 je v Městském muzeu v Chrastavě k vidění výstava, který spoluobčanům představuje hiistorii a činnost sboru. Sdrdečně všechny občany zveme na shlédnutí této výstavy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memoriál záchranářů z Manhattanu 2018

Dne 8. září 2018 se v Libereci, v budově Krajského úřadu, konala fyzicky náročná soutěž "Memorial zachranářů z Manhattanu". Jako každý rok se ho i letos zúčastnili této soutěže hasiči z Chrastavy, a to Ladislav Židlický a Monika Černá, kteří se umístili na 11. místě z 15-ti dvojic. K tomuto úspěchu našim hasičům gratulujeme.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHRASTAVŠTÍ HASIČI OSLAVILI 150 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

15. června 1867 tělovýchovný spolek vyzval občany Chrastavy k utvoření dobrovolného hasičského sboru. První schůze zájemců se konala 1. července 1867 a na další 4. července 1867 byl ustanoven sbor a výbor sboru. Úkolem sboru bylo hasit požáry v obci. S výcvikem pomáhali hasiči z Liberce. První „zásah“ sboru se udál až v roce 1868, kdy v obci Vysoká čp.19 došlo k požáru domu pana Bernarda Moisela, hasiči tehdy dům nezachránili a nepodařilo se zachránit i majitele domu. Právě v roce nešťastného začátku byly schváleny stanovy (pravidla) sboru a dnes je považován rok schválení stanov jako rok založení.

Oslavu 150. narozenin našeho sboru hasiči zahájili již v pátek 31. srpna 2018, kdy Město Chrastava pozvalo vybrané členy sboru na společnou večeři s hasiči z partnerského města Eichstätt. Večeře se nesla ve velmi přátelském duchu do pozdních nočních hodin.

1. září 2018 mladí hasiči v dopoledních hodinách připravovali v Centru volnočasových aktivit obrázky s hasičskou tématikou, které se v odpoledních hodinách vydražily. Obrázky byly opravdu povedené.

Zástupci Města Chrastavy, našeho sboru a sboru z Eichstättu poobědvali společně na „Zámečku“. Ve 14:00 došlo k otevření výstavy v městském muzeu, která má za úkol představit historii sboru. V 15:00 se na náměstí konalo slavnostní zahájení oslav, kdy zástupci Města Chrastavy, Libereckého kraje a HZS Libereckého kraje poblahopřáli sboru k významnému výročí a předali sboru dvě stuhy k praporu. Praporu bylo požehnáno arciděkanem Radkem Jurnečkou. Následoval průvod, který oslavy přesměroval z náměstí na louku za hasičskou zbrojnicí.

Na louce za hasičskou zbrojnicí byly oslavy zahájeny křtem publikace ke 150. výročí sboru, následovalo předávání ocenění zástupcům Města Chrastavy, členům sboru a partnerským sborům z měst Eichstätt, Lwówek Śląski a Niederoderwitz. Partnerské sbory a okolní sbory zároveň sboru poblahopřály k jeho výročí a předaly dary. Nejvyšší ocenění obdržel referent hasičské mládeže, pan Vladimír Židlický, a to medaili „Za výchovu“, která se uděluje za více jak 10 let aktivní práce s dětmi. Sbor obdržel od Okrsku Chrastava medaili „Za příkladnou práci“.

Následovala pro veřejnost zajímavější část, kdy byly připraveny ukázky hasičské mládeže z Chrastavy a z okolí. Dále ukázka činnosti historické ruční koněspřežné stříkačky hasičů z Horního Hanychova. K vidění byla vystavěná hasičská a vojenská technika.  Celé oslavy byly ve 22:00 zakončeny ohňostrojem.

Tímto chceme poděkovat Městu Chrastava za významnou pomoc při pořádání oslav, poděkovat partnerským sborům z měst Eichstätt, Lwówek Śląski a Niederoderwitz, HZS LK, okrsku Chrastava, okolním sborům a dalším lidem, kteří pomohli s pořádáním oslav a poblahopřáli sboru k jeho významnému výročí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JIŽ PO PÁTÉ JSME SPOLEČNĚ

S MĚSTEM CHRASTAVA POŘÁDALI SVATOVAVŘINECKOU POUŤ

 

Ve dnech 11. a 12. srpna 2018 jsme společně s Městem Chrastava pořádali Svatovavřineckou pouť. Chrastavětí hasiči se na této události podílí již od roku 1950. V roce 2014 jsme společně s Městem Chrastava převzali pomyslené otěže po "TJ SPARTAK" v naději na zlepšení kvality poutí. Bohužel byly roky poznamenány nezájmem stánkařů přijet do Chrastavy, neboť ve stejný termín se konají i další akce. V letošním roce jsme opět spolupracovali na pořádání a připravili pro občany posezení při hudbě a občerstvení. Letos jsme "oprášili" starší hru "hod kroužků na lahve". Nikomu se nepodařilo vyhrát lahve vína, snad příští rok. 

Tímto děkujeme spoluobčanům, kteří přišli a na chvilku v u nás poseděli.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAJSKÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU

V sobotu 14. 7.2018 proběhlo krajské kolo v požárním sportu, tentokrát pořádané v Turnově. Zde soutěžily i chrastavské hasičky, které postoupily z prvního místa v kole okresním. Ženy závodily ve štafetě 4x 100 metrů, v běhu na 100 metrů s překážkami a požárním útoku. Ve velmi silné konkurenci chrastavačky vybojovaly 5. místo. 
 
D. Reslová
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OKRESNÍ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU

V neděli 1. 7. 2018 bojovaly chrastavské hasičky o postup do vyššího kola v Jablonci nad Nisou. Čekaly na ně tři disciplíny štafeta 4x 100 metrů, běh na 100 metrů s překážkami a požární útok. Všechny disciplíny zvládly bravurně a odvezly si tak zasloužené 1. místo a s tím i postup do krajského kola. Krajské kolo proběhne v sobotu 14. 7. 2018 v Turnově.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČERVEN U HASIČŮ V CHRASTAVĚ VE ZNAMENÍ VELKÝCH ÚSPĚCHŮ 

Měsíc červen u chrastavských hasičů byl ve znamení soutěží a úspěchů. Závodili ženy, muži, děti i jednotlivci v disciplínách TFA. 
Děti své schopnosti předvedly na soutěži Svijanský Soptík ve Svijanech, kde mladší žáci vybojovali 12. místo a starší žáci místo osmé. Nakonec sezóny si všechna družstva ještě zasoutěžila v Karlinkách na Karlinském H-Faktoru. Družstva mladších žáků skončila na 15., 14., 9. a 7. místě. Starší žáci skončili šestí. 
Jediný dorostenec Jirka Hájek se probojoval až do krajského kola, zde bojoval o postup do vyššího kola v dvojboji, testu požární ochrany a v běhu na 100 metrů s překážkami. Na své první velké soutěži si vedl skvěle a umístil se na skvělém 8. místě. 
Skvělí reprezentanti v disciplínách TFA Monika Černá a Ladislav Židlický změřili své síly s profesionálními hasiči na soutěži v Klášterci nad Ohří a odtud si přivezli cenné zkušenosti. Ty mohli zužitkovat na soutěži v Lužci, kde bojovali nejenom oni dva, ale také Vladimír Židlický. V silovém víceboji následovaného stometrovým během do cíle zazářili. Ladislav vybojoval 2. místo ve své kategorii, Vladimír 4. místo ve své kategorii a Monika 2. místo. 
Ani družstva nezahálela a mužské i ženské vyrazilo na soutěž Povodňová lopata ve Višňové. V této soutěži se závodí v naplňování pytlů pískem, stavění protipovodňové hráze a sražení kuželů za pomoci staré koněspřežné stříkačky. Muži si přivezli 11. místo a ženy krásné 2. místo. 
 

 

D. Reslová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HASIČSKÉ MUZEUM PŘIPRAVENO NA NÁVŠTĚVNÍKY

Vážení spoluobčané,

měsíc květen se nám blíží, a tím doba, kdy bude naše muzeum historické hasičské techniky v Chrastavě otevřeno. Tuto neděli, 15. dubna, jsme provedli úklid prostor a muzeum je připraveno přivítat návštěvníky. Muzeum bude pro návštěvníky otevřeno od začátku května do konce září, a to soboty a neděle od 10-ti do 16-ti hodin. Mimo tuto dobu lze prohlídku domluvit i telefonicky na Informačním centru +420 485 143 161 nebo u vedoucího muzea +420 720 510 417, pana M. Pivoňky.

Doufáme, že muzeum navštívíte a připomenete si s čím naši předci bojovali proti živlům, a to nejen za 150 let historie chrastavského sboru. Muzeum nabízí ještě starší exponáty, než je náš sbor, a to nejen ze širokého okolí, ale z celé České republiky a zahraničí.

Za SH ČMS SDH Chrastava

Petr Tlach
starosta SDH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MLADÍ HASIČI NA CHRASTAVSKÉ ŠLÁPOTĚ

 

Jako každý rok začali mladí hasiči a jejich vedoucí nový rok sportovně. Vyrazili na pochod Chrastavská šlápota, který se konal v sobotu 6. 1. 2017. Vyrazily dvě děti z kategorie mladší žáci, šest starších a jeden dorostenec. Společně skupinka překonala desetikilometrový okruh .

 

 

 

                                                    

 


 

          


 

 

TOPlist